Ο Ιατρός | Αρχική |Ωτοπλαστική |Δύσκολες Μύτες |

Άλλες Πλαστικές Επεμβάσεις |Επικοινωνία |

Φωτογραφίες από ρινοπλαστικές επεμβάσεις που δείχνουν το πριν και το μετά την επέμβαση.

Ακολουθώντας τις Βασικές αρχές της ρινοπλαστικής,
επιδιώκουμε ένα Φυσικό αποτέλεσμα.

Βασική αρχή μας είναι να μην δείχνει η μύτη σας πως είναι χειρουργημένη.

Επιτυχία μας είναι να βελτιωθεί η αισθητική του προσώπου σας
χωρίς να καταλαβαίνουν οι τριγύρω σας πως έχετε χειρουργηθεί.

Ρινοπλαστική χωρίς νοσηλεία, χειρουργική επέμβαση το πρωί,
απόγευμα πηγαίνετε σπίτι σας.

Ρινοπλαστική με χαμηλό κόστος στη Θεσσαλονίκη

Ρινοπλαστική

Copyright © 2011 zvesok.com All rights reserved